تماس با ما

آدرس :

استان مازندران، آمل، کیلومتر ۵ جاده بابل، جنب آمل تکنیک

شماره تماس:

۰۱۱-۴۳۲۵۳۶۲۱

۰۹۱۱۸۹۹۳۹۱۱

اینستاگرام:

cnc.pirjeddi.rama

واتساپ:

۰۹۳۳۵۴۱۶۲۷۹