مطالب در دسته :سی ان سی CNC سنگ

سی ان سی CNC سنگ

۱ام آبان , ۱۳۹۷
سی ان سی CNC سنگ مدل : SA1525S دستگاه سی ان سنگ برای برش و حکاکی بر روع انواع سنگ می باشد .ابعاد استاندارد شرکت راما برای تولید این دستگاه  z 40cm -y 250 cm - x150 cm می باشد که به سفارش مشتری قابل تغییر و سفارشی سازی است. ماشین کاری سنگ به این صورت است که ابتدا در نرم افزارهای طراحی مانند کورل یا آردلم طراحی شده و جی کد گرفته ... ادامه مطلب